جعفر بن سلمه اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر بن سلمه اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]
جعفر بن سلمه اصفهانی، از محدّثین قرن سوم هجری است. علّامه شیخ آقابزرگ طهرانی، در ضمن اسامی کسانی که از محمّد بن علی بن ابراهیم بن‌ هاشم قمی، روایت می‌کنند، غیر از شیخ صدوق (علیه‌الرّحمه)، عدّه‌ای را ذکر می‌کند که از آن جمله است: جعفر بن سلمه اصفهانی
[۱] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرّواة، ص۱۶۸.

آیت‌اللّه خوئی نام او را «جعفر بن سلیمان» بدون قید «اصفهانی» می‌نویسد و معتقد است نام پدرش تحریف شده است.
[۳] فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیع اصفهان، ص۱۹۷.
]

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نوابغ الرّواة، ص۱۶۸.
۲. خویی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۵، ص۳۶.    
۳. فقیه ‌ایمانی، مهدی، تاریخ تشیع اصفهان، ص۱۹۷.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۰۱-۳۰۲.    


جعبه ابزار