عنوانی با این نام ایجاد نشده است : جعفر قلی‌خان بختیاری

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • جعفرقلی خان بن علی‌قلی خان ایلخانی بختیاری
  • حسین‌قلی‌خان بن جعفرقلی‌خان ایلخانی بختیاری
جعبه ابزار