جعفر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر ممکن است اسم برای اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

امام جعفر صادق، رئیس مذهب جعفری و ششمین پیشوای شیعیان
جعفر بن ابی طالب، پسر عموی‌ پیامبر و برادر حضرت‌ علی‌ و از شهدای‌ بزرگ‌ صدر اسلام
جعفر بن احمد، متکلم‌ و محدّث‌ و فقیه‌ زیدی‌ اهل‌ یمن‌ در قرن‌ ششم‌
جعفر بن حرب، متکلم‌ معتزلی‌ قرن‌ دوم‌ و سوم‌ در طبقه هفتم‌ معتزله‌ و از رؤسای‌ معتزلیان‌ بغداد
جعفر بن حسن حلی، از علمای بزرگ شیعه، معروف به «محقق» صاحب كتاب‌های بسیار در فقه، از آن جمله شرایع، معارج، معتبر، المختصر النافع و غیره
جعفر بن حسین، جعفر بن حسین بن علی بن ابی ‌طالب (علیه‌السلام)، بنابر نظر برخی، از شهدای کربلا
جعفر بن عقیل، جعفر بن عقیل بن ابی طالب یکی از یاران امام حسین (علیه‌السّلام) و از شهدای کربلا
جعفر بن علی الهادی، فرزند امام هادی و ملقب به جعفر کذاب
جعفر بن علی تبریزی، بایسنغری، جعفر بن علی تبریزی، از نخستین استادان خط نستعلیق در قرن نهم و خطاط شاهنامه بایسنغری
جعفر بن علی بن ابی طالب، یکی از شهدای کربلا
جعفر بن قدامه، ادیب و شاعر قرن ‌ سوم‌ و چهارم‌
جعفر بن کمال‌الدین بحرانی، عالم و شاعر امامی مذهب قرن یازدهم
جعفر بن مبشر ثقفی، جعفر بن‌ مُبَشّر بن‌ احمد ثقفی‌، متکلم‌ معتزلی‌ قرن‌ دوم‌ و سوم‌، از طبقه هفتم‌ معتزله‌
جعفر بن محمد الخطی، کنیه‌اش‌ ابوالبحر، شاعر شیعی‌ بحرینی‌ اوایل‌ قرن‌ یازدهم‌
جعفر بن محمد یزدی، از دانشمندان قرن نهم هجری
جعفر بن محمد بن عقیل، به باور برخی از مقتل‌نویسان، در شمار شهیدان کربلا
جعفر بن محمد قولویه قمی، بوالقاسم‌ جعفر بن‌ محمد بن‌ جعفر قمی‌، محدث‌ و فقیه‌ امامی
جعفر خلدی، محدّث و عارف قرن سوم‌ و چهارم‌
جعفر بن مسلم بن عقیل، به نظر برخی از شهدای کربلا
جعفر بن منصورالیمن، عالم‌ و داعی‌ اسماعیلی‌ اواخر قرن‌ سوم‌ و اوایل‌ قرن‌ چهارم‌
جعفر بن یحیی بن خالد، از خاندان برمکیان، از دولتمردان حکومت عباسی
سید جعفر پیشه وری، از روزنامه‌نگاران دوره رضاخان
جعفر حذاء، از مشایخ‌ صوفیه شیراز در قرن‌ سوم‌ و چهارم‌
جعفر حقایق‌نگار خورموجی، مورخ و محقق معروف قرن سیزدهم
جعفر زاهدی‌، از علمای قرن چهاردهم هجری قمری
جعفر کاشف الغطاء، از بزرگترین علما و مراجع برجسته شیعه عراق در قرن دوازدهم و سیزدهم هجری
جعفر سبحانی، از علما و مراجع تقلید معاصر شیعه
جعفر شوشتری، از علمای قرن سیزدهم هجری قمری و صاحب کتاب الخصائص الحسینة
جعفر شهری‌، از نویسندگان قرن چهاردهم هجری شمسی
جعفر عیانی، تاریخ‌نگار، مؤلف‌ و صاحب‌منصب‌ عثمانی در اواخر قرن دهم‌ و اوایل‌ قرن‌ یازدهم‌
جعفرقلی اسعد، جعفرقلی خان بختیاری معروف به سردار بهادر، از رؤسای ایل بختیاری و از فاتحان تهران در جریان انقلاب مشروطه در ایران
سید جعفر مرتضی عاملی‌، محقق و نویسنده برجسته معاصر شیعه
جعفرعلی بستوی، از علمای ربانی و مجاهد هند در قرن سیزدهم هجری/ نوزدهم میلادی
جعفرقلی صدری، رئیس کمیته مشترک ضدخراب‌کاری ساواک و شهربانی در دوره پهلوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار