جلیل (علم حدیث)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجلیل، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح لفظ "جلیل" است. در این که این لفظ بیان‌گر چیست نظرات متفاوتی است.

بیان اقوال

[ویرایش]

۱- مفید مدح است و حدیث شخص متصف به آن به حسن ملحق می‌شود؛
۲- مفید مدح معتد به است ولی از الفاظ توثیق نسبت چون امکان دارد غیر ثقه نیز جلیل باشد؛
۳- برای تعدیل راوی کفایت نمی‌کند؛
۴- افاده مدح و تعدیل نمی‌کند و حدیث راوی متصف به آن داخل در حدیث صحیح و حسن نمی‌شود؛
۵- بالمطابقه و یا به التزام بر افرادی اطلاق می‌شود که از حسن ظاهر برخوردار باشند، معایب نداشته باشند و یا معایب آن‌ها مستور باشد. به عنوان مثال برکسی که نماز صبح نمی‌خواند و یا فلال معصیت را مرتکب می‌شود لفظ "جلیل" اطلاق نمی‌شود.
[۷] مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۱۱۲.
[۸] مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ج۱، ص۱۶۴.
[۹] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۹.
[۱۰] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۳۴.
[۱۱] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۰-۵۴۱.
[۱۲] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
[۱۳] نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
[۱۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۶۹.    
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۵۴.    
۳. شهیدثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۲۰۴-۲۰۵.    
۴. محقق داماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۶۰.    
۵. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۲۶.    
۶. اسدی جزایری، عبدالنبی بن سعدالدین، حاوی الاقوال فی معرفة الرجال، ج۱، ص۹۸.    
۷. مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۱۱۲.
۸. مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ج۱، ص۱۶۴.
۹. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۴۹.
۱۰. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۳۴.
۱۱. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۵۴۰-۵۴۱.
۱۲. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
۱۳. نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۳، ص۷۷۴.
۱۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۶.
۱۵. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۴۴-۲۴۵.    
۱۶. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۲، ص۲۵۲.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «جلیل»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار