جمال‌الدین احمد بن حسین حلی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمال‌الدین احمد بن حسین حلی اصفهانی، از علماء و فضلاء قرن دوازدهم هجری و از شاگردان فاضل هندی در اصفهان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جمال‌الدّین احمد بن حسین حلّی، از علماء و فضلاء قرن دوازدهم هجری، و از شاگردان فاضل هندی در اصفهان بوده است. مشارٌالیه در ماه رمضان ۱۱۲۴ق نسخه‌ای از کتاب کافی را کتابت کرده، و حواشی فاضل هندی را در قسمت اوّل کتاب، نقل نموده، و مرحوم فاضل هندی در روی برگ اوّل کتاب، اجازه‌ای جهت کاتب نسخه نوشته است. این نسخه به شماره ۹۸۳ در کتابخانه آیت اللّه مرعشی در قم موجود است.
[۱] حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۳، ص۱۷۵.
[۲] موسوی خوانساری، میرزا محمدباقر، روضات الجنّات، ج۷، ص۱۱۳.
[۳] جعفریان، رسول، احوال و آثار بهاءالدّین محمّد اصفهانی، ص۲۲-۲۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سید احمد، فهرست مرعشی، ج۳، ص۱۷۵.
۲. موسوی خوانساری، میرزا محمدباقر، روضات الجنّات، ج۷، ص۱۱۳.
۳. جعفریان، رسول، احوال و آثار بهاءالدّین محمّد اصفهانی، ص۲۲-۲۳.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۷.    جعبه ابزار