جمال‌الدین اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمال‌الدین اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جمال‌الدین ایبه سمیرمی چاشنی‌گیر اصفهانی، از امراء عهد اتابکان در اصفهان
جمال‌الدین اعتمادالکتاب بن ابی‌طالب اصفهانی، عالم فاضل خوشنویس هنرمند قرن چهاردهم هجری
جمال‌الدین بن ابوالمعالی کلباسی اصفهانی، عالم فاضل و زاهد متّقی در اصفهان
جمال‌الدین بن محمدباقر رازی نجفی اصفهانی، عالم جلیل و فقیه مجاهد، از علمای بزرگ قرن چهاردهم هجری
حاج‌آقا جمال‌الدین بن محمدباقر نجفی اصفهانی، مشهور به حاج‌آقا جمال اصفهانی، از علمای ایران در قرن چهاردهم هجری
جمال‌الدین صاعد بن مسعود صاعدی اصفهانی، از بزرگان و افراد بانفوذ خاندان صاعدی اصفهان در قرن ششم هجری
جمال‌الدین محمد بن عبداللطیف خجندی اصفهانی، مردی ادیب و شاعر و از رؤسای شافعیان اصفهان در قرن ششم هجری
جمال‌الدین بن جلال‌الدین خوانساری اصفهانی، عالم فاضل جلیل در اصفهان
جمال‌الدین بن عبدالحسین قدسی اصفهانی، شاعر و ادیب دانشمند معاصر در اصفهان
جمال‌الدین بن محمدقاسم جیرانی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
جمال‌الدین بن محمدهادی ترجمان اصفهانی، از فضلاء معاصر در اصفهان
جمال‌الدین محمد بن محمدهاشم موسوی چهارسوقی اصفهانی، عالم فاضل متقی در اصفهان
جمال‌الدین معرف اصفهانی، از بزرگان قرن یازدهم هجری در اصفهان
جمال‌الدین منشی اصفهانی، شاعر و ادیب قرن هفتم هجری در اصفهان
جمال‌الدین احمد بن محمد لاهیجانی اصفهانی، از علما و فضلای اصفهان در قرن یازدهم هجری
سیدجمال‌الدین آرام گلپایگانی اصفهانی، از شعرای قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدجمال‌الدین بن جعفر صهری میردامادی سدهی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل در اصفهان
سیدجمال‌الدین بن سیدحیدرعلی خوزانی میردامادی اصفهانی، عالم فاضل محقق در اصفهان
سیدجمال‌الدین بن حسن اشرف‌الواعظین بهشتی اصفهانی، عالم فاضل، واعظ کامل از مشاهیر خطبای اهل منبر در اصفهان
سیدجمال‌الدین اصفهانی (عارف)، عارف سالک، از خواصّ مریدان شیخ صدرالدّین موسی اردبیلی
سیدجمال‌الدین بن عیسی واعظ موسوی عاملی اصفهانی، از چهره‌های مشهور عصر مشروطیّت
سیدجمال‌الدین بن محمد منجمی حسینی گنابادی اصفهانی، عالم فاضل واعظ در اصفهان
سیدجمال‌الدین بن عبدالله مدرس صادقی اصفهانی، شاعر معاصر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار