جمال‌الدین بن محمدباقر اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمال‌الدین بن محمدباقر اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جمال‌الدین بن محمدباقر رازی نجفی اصفهانی، عالم جلیل و فقیه مجاهد، از علمای بزرگ قرن چهاردهم هجری
حاج‌آقا جمال‌الدین بن محمدباقر نجفی اصفهانی، مشهور به حاج‌آقا جمال اصفهانی، از علمای ایران در قرن چهاردهم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار