جمال‌الدین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمال‌الدین ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

جمال الدین بن فهد اسدی حلی، ابن فهد حلی از علمای بزرگ شیعه در قرن هشتم و نهم هجری قمری
جمال الدین بحرق، ‌بَحْرَقْ، جمال الدین محمدبن عمربن مبارک بن عبداللّه بن علی حِمْیَری حَضْرمی شافعی، عالم و صوفی عربستان جنوبی
جمال الدین حسن بن یوسف، ملقب به علامه حلی و علامه (علی الاطلاق)، عالم بزرگ و مشهور شیعه
جمال الدین حسین بن علی نیشابوری، معروف به ابوالفتوح رازی خزاعی، مفسر نامدار شیعه
جمال‌الدین حصیری، فقیه و محدّث حنفی قرن ششم و هفتم
جمال‌الدین‌محمود حلوی، از مشایخ طریقت گُلشَنیه و مؤلف تذکره مشایخ خلوتیه
جمال‌الدین ساوجی، سید جمال‌الدین‌ محمد بن ‌یونس ‌ساوجی‌ (ساوی‌)، مشهور به‌ جمال‌الدین‌ مجرد، زاهد، عارف‌ و از اقطاب‌ طریقت ‌قلندریه‌ در قرن هفتم‌
جمال ‌الدین ‌فضل الله، جمالی‌ دهلوی‌، حامد بن‌ فضل‌اللّه‌، شاعر، تذکره‌ نویس‌ و از مشایخ ‌سهروردیه ‌هند
سیدجمال‌الدین اسدآبادی، عالم مشهور و ضداستعماری شیعه
جمال الدین محقق خوانساری، معروف به «جمال المحققین» محدث، اصولی، حکیم، متکلم، از فقهای امامیه و از دانشمندان پر آوازه ایران
جمال‌الدین محمد آق‌سرایی، آقْ‌سرایی، جمال‌الدین محمد بن محمد بن محمدبن فخرالدین رازی (د ۷۹۱ق/۱۳۸۹م). ادیب، مفسر و طبیب
جمال الدین محمد اقسرایی طبیب، عارف و محقق قرن هشتم هجری
جمال‌الدین محمد بن عمر، جمال‌الدین‌ محمد بن‌ عمر بن‌ احمـد بن‌ هبـة ‌اللّه‌ بن‌ محمد بن‌ ابی‌جَراده‌، فقیه‌ ، ریاضیدان‌ و شارح‌ آثار ریاضی‌ در قرن‌ هفتم‌
جمال الدین یوسف شامی، جمال الدین یوسف بن حاتم شامی عاملی از عالمان سده هفتم هجری
جمال‌الدین اصفهانی، حاج آقاجمال اصفهانی، از علمای ایران در قرن چهاردهم هجری
جمال الدین یوسف بن تغری بردی‌، ابو المحاسن جمال الدین یوسف بن تغری بردی بن عبدالله ظاهری حنفی (حدود ۸۱۲- ۸۷۴ ق) مورخ مسلمان
جمال‌الدین کاپلان، از مبلغان و فعالان سیاسی ترکیه در قرن چهاردهم هجری/ بیستم میلادی
جمال‌الدین اخوی، از قضات دانشمند و بزرگ دادگستری در دوران پهلوی
جمال‌الدین ابوحمزه احمد بن عمر آل‌قدامه، از شخصیت‌های آلِ قُدامه
ابن‌ظهیره ابوحامد جمال‌الدین‌ محمد بن‌ عبدالله‌ مکی‌، محمد بن‌ عبدالله‌ بن‌ ظهیرة بن‌ احمد بن‌ عطیة بن‌ ظهیره قرشی‌ مکی‌، خطیب‌، قاضی ‌و مفتی مکه، یکی از شخصیت‌های خاندان ابن‌ظهیره


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار