جمال اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمال اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جمال بن ملا اصفهانی، از فضلاء و نویسندگان کتب در قرن یازدهم هجری
جمال بن حسن جناب‌پور اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
جمال خادم اصفهانی، خادم مقبره شیخ محمّد بن یوسف در قرن نهم هجری
جمال ساعد خلیل‌زاده نقنه‌ای اصفهانی، شاعر ادیب معاصر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار