جمانه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمانه ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

جمانه بنت ابوطالب، از حاضرین در کربلا و از اسرای کربلا
جمانه بنت علی، از حاضرین در کربلا و از اسرای کربلا


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار