جمشید اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمشید اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جمشید بن محمدزمان کسکری گیلانی اصفهانی، عالم فاضل در اصفهان
جمشیدخان امیربختیار بن یوسف‌خان امیر مجاهد بختیاری اصفهانی، از شعرای معاصر اصفهان
جمشید بن قدم‌علی عابدی درچه‌ای اصفهانی، از شعرای معاصر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار