جمع الجوامع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمع الجوامع ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

جمع الجوامع (عبدالوهاب سبکی)، از مهم‌ترین‌ کتاب‌های اصولی اهل‌ سنّت‌، به‌ عربی، اثر تاج‌الدین‌ عبدالوهاب‌ سُبْکی، عالم‌ شافعی
جمع الجوامع (سیوطی)، تألیف عبدالرحمان بن ابی بکر معروف به جلال الدین سیوطی، مشهور به الجامع الکبیر
جمع الجوامع فی النحو (سیوطی)، اثر جلال‌الدین سیوطی و تحقیق دکتر نصر احمد ابراهیم عبدالعال


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار