جمله شرطیه لزومیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمله شرطیه لزومیه به معنی جمله شرطیه دارای رابطه لزومی میان مقدم و تالی است.


تعریف جمله شرطیه لزومیه

[ویرایش]

جمله شرطیه لزومیه، مقابل جمله شرطیه اتفاقیه بوده و به جمله شرطیی گفته می‌شود که در آن پیوستگی و اتصال میان مقدم و تالی، ضروری می‌باشد، نه اتفاقی و تصادفی، مانند: " ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود ".

رابطه مقدم و تالی در قضیه شرطیه متصله لزومیه

[ویرایش]

علاقه‌ای که در قضیه شرطیه متصله لزومیه وجود دارد، چهار نوع است:
۱ ـ علاقه علیت؛ که مقدم علت و تالی معلول می‌باشد، مانند: " کلما کانت الشمس طالعة کان النهار موجودا "؛
۲ ـ علاقه معلولیت؛ که مقدم معلول و تالی علت است، مثل: " کلما کان النهار موجودا کانت الشمس طالعة "؛
۳ ـ علاقه تلازم؛ که مقدم و تالی، در وجود متلازم بوده و هر دو، معلول علت سوم می‌باشند؛
۴ ـ علاقه تضایف، که مقدم و تالی، متضایف می‌باشند، مانند: " ان کان زید اباً لعمرو فعمرو ابن له ".
[۱] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص۲۳۴
[۳] منطق صوری، خوانساری، محمد، ص۲۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۱، ص۲۳۴
۲. محاضرات فی اصول الفقه، خویی، ابو القاسم، ج۵، ص۶۱.    
۳. منطق صوری، خوانساری، محمد، ص۲۶۹.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۸۴، برگرفته از مقاله «جمله شرطیه لزومیه».    جعبه ابزار