جمله وصفیذخیره مقاله با فرمت پی دی افجمله وصفی جمله تام دارای موضوع مقیّد به وصف است.


تعریف جمله وصفی[ویرایش]

جمله های وصفی، از اقسام جمله های تام است که موضوع آنها به وصف اصولی ( مقابل وصف نحوی ) مقید می باشد، مانند: " فی الغنم السائمة زکاة " که در آن " غنم " به وصف " سائمة " مقید شده است. در این که چنین جمله هایی مفهوم دارد یا ندارد، اختلاف است. [۱] [۲] [۳]

پانویس[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج ۱، ص ۱۲۲.    
۲. محمدی، علی، شرح اصول فقه، ج ۱، ص ۲۵۳.
۳. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص ۳۳۲.


منبع[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «جمله وصفی».


جعبه‌ابزار