جمل (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جمل ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جمل (اصول)، الفاظ مرکب، یا به عبارتی جمل، الفاظ چند کلمه‌ای، با دلالت هر کلمه بر جزئی از معنا
جمل (حیوان)، شتر نر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار