جناونی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجناونی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عبدالحمید بن فحمس جناونی، جَناونی‌، عبدالحمید بن‌ فَحْمَس‌ (یجَمْتاسِن‌)، کنیه‌اش‌ ابوعبیده‌، از زاهدان‌ مشهور اباضی‌ و کارگزار رستمیان‌ در جبل نفوسه‌
یحیی بن خیر جناونی، جَناوُنی‌، ابوزکریا یحیی‌بن‌ خَیر، فقیه‌ اِباضی‌ قرن‌ پنجم‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار