جندی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجندی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

باباکمال جندی، صوفی‌ بزرگ‌ سلسله کبرویه‌
مؤیدالدین بن محمود جندی، عارف و شاعر قرن هفتم
محمد بن یوسف جندی، فقیه‌ شافعی‌ و مورخ‌ یمنی‌ قرن‌ هشتم‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار