جنس متوسط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنس متوسط، یکی از اصطلاحات علم منطق و به معنای جنسی است که بین دو جنس قرار داشته باشد.


جنس به لحاظ مراتب

[ویرایش]

جنس به لحاظ مراتب بر سه قسم است:
۱. جنس سافل؛
۲. جنس متوسط؛
۳. جنس عالی.
برخی قسم چهارمی نیز به نام «جنس مفرد» اضافه کرده‌اند.

توضیح اصطلاح

[ویرایش]

جنس متوسط، آن است که در زیر و بالای آن در سلسه اجناس، جنس باشد، مانند جسم در سلسله اجناس انسان که بالای آن جنس دیگری؛ یعنی جوهر، و زیر آن نیز جنس دیگری؛ یعنی جسم نامی قرار دارد یعنی هم برتر از آن جنسی باشد و هم پائین‌تر از آن مانند جسم نامی که در بالای آن جسم قرار دارد و در ذیل آن حیوان.
«و اگر جنس‌ اخص باشد از عالی و اعم از سافل، آن را جنس متوسط خوانند، چون جسم نامی و جسم».
[۱] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۳۹.


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «جنس عالی»، تاریخ بازیابی۱۳۹۸/۲/۲۶.    
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۸۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | جنس | کلیات خمس
جعبه ابزار