جنون گناهکاران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم در مورد گناهکاران و مجرمان می‌ گوید روز قیامت می‌ فهمند که با انکار و تکذیب انبیا در گمراهی و جنون بوده ‌اند.


گرفتار جنون

[ویرایش]

گناهکاران، در قیامت گرفتار جنون می‌شوند.
بل الساعة موعدهم والساعة ادهی وامر• ان المجرمین فی ضلـل وسعر. «(علاوه بر این) رستاخیز موعد آنهاست، و مجازات قیامت هولناک تر و تلخ تر است! • مجرمان در گمراهی و شعله ‌های آتشند.»

← آگاهی از گمراهی


این آیات در حقیقت ادامه بحث آیات قبل پیرامون کیفیت حال مشرکان و مجرمان در قیامت است، آخرین آیه از آیات گذشته این حقیقت را بیان کرد که روز قیامت میعاد آنهاست و آن روز مصیبت بار و تلخی است، تلخ تر از مصائب و شکست‌های دنیا.
در نخستین آیه مورد بحث به بیان علت این امر پرداخته، می‌ گوید: "مجرمان در گمراهی و شعله ‌های آتش دوزخند" (ان المجرمین فی ضلال و سعر). "سعر" چنان که ذیل آیه ۲۴ همین سوره اشاره کرده ‌ایم دو معنی دارد نخست اینکه جمع "سعیر" به معنی آتش برافروخته است، دیگر اینکه به معنی جنون و هیجان زدگی و برافروختگی توام با از دست دادن اعتدال فکری است، و در آیه مورد بحث ممکن است به معنی اول باشد، و یا به معنی دوم، در این صورت مفهوم آیه چنین است: آنها می‌ گفتند ما اگر از انسانی همانند خود پیروی کنیم گمراه و دیوانه ‌ایم قرآن می‌ گوید: روز قیامت می‌ فهمند که با انکار و تکذیب انبیا در گمراهی و جنون بوده ‌اند!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قمر/سوره۵۴، آیه۴۶.    
۲. قمر/سوره۵۴، آیه۴۷.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۳، ص۷۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۶۳، برگرفته از مقاله «جنون گناهکاران».    


رده‌های این صفحه : جنون | گناهان | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار