جواد اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواد اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

جواد بن ابوالقاسم شوقی اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
جواد بن احمد مجدزاده صهبا کرمانی اصفهانی، از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و شعرای قرن چهاردهم هجری در اصفهان
جوادخان سردار بن اسفندیارخان اقبال بختیاری اصفهانی، از معروف‌ترین رجال خاندان اسفندیاری و مردی کاردان و زیرک
جواد بن علی‌محمد اژه‌ای اصفهانی، از چهره‌های علمی و سیاسی معاصر ایران
جواد حاجب اصفهانی، شاعر و ادیب ایرانی و از مهاجرین به هندوستان
جواد رستم شیرازی اصفهانی، نقاش هنرمند و مینیاتوریست معاصر در اصفهان
سیدجواد عریضی اصفهانی، محقّق و دانش‌پژوه معاصر در اصفهان
سیدجواد بن ابوالقاسم حسینی بهشتی اصفهانی، عالم فاضل و واعظ کامل در اصفهان
سیدجواد بن محمدجواد امامی نجفی امام‌جمعه دهکردی اصفهانی، شاعر و ادیب فاضل در قرن چهاردهم هجری
سیدجواد بن سیدعلی طبیب اصفهانی، شاعر ادیب قرن دوازدهم هجری
سیدجواد بن سیدنورالدین مقدس اصفهانی، عالم فاضل ادیب شاعر در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار