جواد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

اشخاص و اعلام
امام جواد علیه‌السلام، امام نهم‌ از امامان‌ دوازده‌گانه ‌و یکی ‌از چهارده معصوم
جواد آشتیانی، روحانی متنفذ و نماینده دوره‌های مختلف مجلس شورای ملی
جواد حدیدی، استاد دانشگاه و پژوهشگر و مؤلف برجسته در ادبیات تطبیقی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی
جواد فومنی حائری، جواد فومنی حائری (متوفای ۱۳۴۳ش) از فعال‌ترین و پرکارترین روحانیان معاصر تهران
جواد محدثی، یکی از نویسندگان پرکار معاصر و دارای تالیفات و مقالات بسیار
سیدجواد مجتهد کرمانی، از علمای خیر و منتفذ برجسته و مجاهد ایران در قرن سیزدهم هجری
سید جواد حسینی عاملی، از فقهای نامدار شیعه
سید جواد مصطفوی، از علمای معاصر مشهد

معانی
جواد، به معنای بخشش و مقابل بخل و از صفات نیکو


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار