جوامع حدیثی اولیه شیعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقصود از جوامع حدیثی اولیه شیعه، کتب اربعه است که عبارتند از :

۱. «کافی»، تالیف محمد بن یعقوب كلینی
۲. «من لایحضره الفقیه»، تالیف محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی
۳. «تهذیب الاحکام و الاستبصار فیما اختلف من الاخبار»، تالیف محمد بن حسن طوسیرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار