جوامع حدیثی ثانویه شیعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجوامع ثانویه شیعه عبارتند از :

۱. «الوافی» تالیف محمد محسن ملقب به فیض كاشانی
۲. «تفصیل وسائل الشیعه» تالیف محمد بن حسن حر عاملی
۳. «بحار الانوار الجامعه لدرر اخبار الائمّه الاطهار» تالیف محمد باقر بن محمد تقی مجلسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار