جواهرات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسنگهای گران‌بها، مانند یاقوت، زمرد و الماس را جواهر گویند. از احکام آن در بابهای طهارت، صلات، خمس و حج سخن گفته‌اند.


تیمم بر سنگهای معدنی

[ویرایش]

بنابر دیدگاه بسیاری از فقها، عقیق، فیروزه و دیگر سنگهای معدنی جزء زمین به شمار نمی‌روند؛ از این رو، تیمّم و سجده بر آنها صحیح نیست.

حکم تعلق خمس به جواهرات

[ویرایش]

به جواهر استخراج شده از معدن و یا استحصال شده از دریا با غواصی خمس تعلّق می‌گیرد.

رمی جمره با جواهر

[ویرایش]

در کفایت رمی جمره با جواهر اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۸، ص۴۱۱-۴۱۲.    
۲. التنقیح (الطهارة)، ج۱۰، ص۵۳-۵۴.    
۳. مستمسک العروة، ج۵، ص۴۸۹    
۴. مستند العروة (الصلاة)، ج۲، ص۱۵۲-۱۵۶.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۱۶.    
۶. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۳۹.    
۷. الخلاف، ج۲، ص۳۴۲.    
۸. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۹۳-۹۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۱۳۵.    


رده‌های این صفحه : تیمم | حج | خمس | رمی جمرات | فقه
جعبه ابزار