جواهر الاصول (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواهر الاصول ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

جواهر الأصول‌ (امام خمینی)، تقریرات درس‌های خارج اصول امام خمینی رحمة‌الله‌علیه، تألیف سید محمدحسن مرتضوی لنگرودی
جواهر الأصول‌ (محمد باقر صدر)، تقریرات درس آیت‌الله سید محمد باقر صدر، تألیف محمد ابراهیم انصاری اراکی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار