جوین بن مالک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجوین بن مالک از اصحاب امام حسین علیه السلام بود.


تحقیق در نسب جوین

[ویرایش]

جوین، جوبر یا جویر یا جون
[۳] عمادزاده، حسین، تاريخ زندگانى امام حسين علیه‌السلام، ج۲، ص۳۶.
از طایفه قیس بن ثعلبه تیمی و یا ضبعی است.
در زیارت ناحیه حوى بن مالک، ؛ و در زیارت رجبیه جویر بن مالک آمده: ، عمادزاده جون بن مالک آورده.
[۹] عمادزاده، حسین، تاريخ زندگانى امام حسين عليه‌السلام، ج۲، ص۳۶.


حضور در کربلا

[ویرایش]

مامقانی گوید: وی در آغاز همراه عمرسعد برای جنگ با امام حسین علیه السلام از کوفه به کربلا آمد. امّا پس از آن‌ که شرایط آن حضرت از سوی ابن ‌سعد پذیرفته نشد، همراه شماری از افراد قبیله خویش به سوی امام رفت و به آن بزرگوار پیوست. او در روز عاشورا عازم میدان جنگ شد و در برابر امام علیه السلام به شرف شهادت نایل آمد. برخی شهادت او را در حمله نخست ذکر کرده‌ اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، الرجال، ص۷۲.    
۲. شمس الدین، محمدمهدی، انصار الحسین علیه‌السلام، ص۸۱.    
۳. عمادزاده، حسین، تاريخ زندگانى امام حسين علیه‌السلام، ج۲، ص۳۶.
۴. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام من ولده وإخوته وأهل بیته وشیعته، ص۲۷.    
۵. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۶، ص۳۴۱.    
۶. شمس الدین، محمدمهدی، انصار الحسین علیه‌السلام، ص۸۱.    
۷. ابن طاووس، علی بن موسی، الاقبال بالاعمال الحسنه، ج۳، ص۷۸.    
۸. ابن طاووس، علی بن موسی، الاقبال بالاعمال الحسنه، ج ۳، ص ۳۴۶.    
۹. عمادزاده، حسین، تاريخ زندگانى امام حسين عليه‌السلام، ج۲، ص۳۶.
۱۰. حسینی جلالی، محمدرضا، تسمیة من قتل مع الحسین علیه‌السلام من ولده و إخوته وأهل بیته و شیعته، ص۲۷.    
۱۱. امین، محسن، اعیان الشیعه، ج۱، ص۶۰۶.    
۱۲. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۶، ص۳۴۱.    
۱۳. سماوی، محمد بن طاهر، ابصار العین فی انصار الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۱۹۴.    
۱۴. جمعی از نویسندگان، ذخیرة الدارین فیما یتعلق بمصائب الحسین علیه‌السلام، ج۱، ص۳۹۸.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ج۱، ص۱۲۹.    


جعبه ابزار