جیب بر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجیب بر یکی از انواع سارق است که از جیب لباس دزد ی می کند و حد او در شرع مشخص شده است


معنای جیب بر

[ویرایش]

به دزدى كه پول یا مالى را با تردستی از جیب دیگرى مى‌ رباید، جیب‌ بر گویند.

حد جیب بر

[ویرایش]

از احكام آن در باب حدود سخن رفته است.
هرگاه جیب ‌برى، از جیب رویین لباس باشد كه آشكار است، حد سرقت (قطع انگشتان) بر دزد جارى نمى ‌شود، بلكه مال دزدیده شده از او گرفته و تعزیر مى‌ شود؛ لیكن اگر از جیب لباس زیرین باشد، حد سرقت بر جیب‌ بر جارى مى‌ گردد.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۴۱،ص۵۰۴.    
۲. تحریر الوسیلة، ج۲،ص۴۸۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۱۵۹.    


رده‌های این صفحه : حدود | سرقت | فقه
جعبه ابزار