جید التصنیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجید التصنیف، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح، اصطلاح "جید التصنیف" است یعنی تصنیف این شخص خوب است. در این که تصنیف چیست؟ گفته شده است:
۱- نوشتاری است که در علوم غیر از حدیث نوشته شده باشد؛
۲- نوشتاری است در مورد نقد و بررسی احادیث؛
۳- نوشتاری است که در مورد حدیث و دیگر علوم شرعی جمع‌آوری و تالیف شده است؛
۴- تصنیف مقابل اصل است.
اصطلاح "جید التصنیف" مفید حسن است ولی مفید حسن اصطلاحی نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. خاقانی، علی، رجال الخاقانی، ص۳۲۶.    
۲. بهبهانی، وحید، فوائد الرجالیه، ص۳۶.    
۳. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۳، ص۳۴.    
۴. مازندرانی، محمد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۶۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «جید التصنیف»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار