جید الحدیث

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجید الحدیث، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ مدح راوی می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از الفاظ مدح، اصطلاح «جید الحدیث» است.
در این که اصطلاح "جید الحدیث" از کدام مرتبه تعدیل است گفته شده است:
۱- از مرتبه سوم تعدیل است؛
۲- از مرتبه چهارم تعدیل است؛
۳- از مرتبه پنجم تعدیل است.
[۴] تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.
[۵] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. لکنوی، محمد بن عبدالحی، الرفع و التکمیل فی الجرح و التعدیل، ص۱۵۰.    
۲. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۴۰۷.    
۳. سخاوی، محمد بن عبدالرحمن، فتح المغیث، ج۲، ص۱۱۹.    
۴. تهانوی، ظفر احمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۲۴۹.
۵. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۶، ص۱۴۳.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «جید الحدیث»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | الفاظ مدح راوی
جعبه ابزار