جیلی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجیلی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

احمد بن صالح جیلی، جیلی‌، ابوالفضل‌ احمد بن‌ صالح‌، محدّث‌، مورخ‌ و فقیه‌ حنبلی‌
قطب‌الدین بن ابراهیم جیلی، عارف و صوفی محقق‌ (متوفی‌ ۸۲۶)، از نوادگان‌ شیخ‌ عبدالقادرِ گیلانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار