حاتم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحاتم ممکن است اسم برای اشخاص و یا مکان‌های ذیل باشد:

اعلام و اشخاص
حاتم اصم، زاهد، محدّث حنفی مذهب و صوفی مشهور قرن سوم در خراسان
حاتم‌ بن‌ احمد اهدل، صوفی‌ و شاعر
حاتم طائی، شاعر دوره جاهلی عرب و مظهر بخشندگی
حاتم بن هرثمه، از سرداران عباسیان

مکان‌ها
باباحاتم، مقبره ای متعلق به قرن پنجم، واقع در شمال افغانستان، حدود شصت کیلومتری غرب بلخ


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار