حارث بن مغیره نصری (شخصیت رجالی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحارث بن مغیره نصری، از راویان امام صادق (علیه‌السلام) بوده و از مقامی والا برخوردار بوده است. حارث از امام باقر و امام کاظم (علیهماالسلام) نیز حدیث نقل کرده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حارث از امام باقر، امام صادق و امام کاظم (علیهم‌السّلام) روایت کرده و دارای مقامی ارجمند و والا بوده است و سخنان امام صادق (علیه‌السّلام) اشعار به عظمت شخصیت او دارد آنگاه که به گروهی که یونس بن یعقوب هم در میانشان بود فرمود: آیا مرجعی ندارید که به او مراجعه کنید؟ چرا به حارث بن مغیره رجوع نمی‌کنید؟

با در نظر گرفتن اینکه یونس بن یعقوب خود از شخصیت‌های بزرگ بوده، ارجاع امام او و امثال او را به حارث بن مغیره نشانگر عظمت و جلالت شأن حارث می‌تواند باشد.

منبع

[ویرایش]

سایت مجمع جهانی شیعه‌شناسی، برگرفته از مقاله «راویان امام صادق(علیه السلام) ۱»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۱۱/۲۹.    


جعبه ابزار