حارث بن ‌قیس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحارث بن ‌قیس ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حارث بن ‌قیس جعفی کوفی، راوی ثقه و از اصحاب امام علی (علیه‌السلام) و عبدالله بن مسعود
حارث بن ‌قیس سهمی، مشهور به ابن الغیطله (ابن الطلاطله) از اشراف قریش و از مستهزئان


رده‌های این صفحه : ابها‌م‌زدایی
جعبه ابزار