حاشیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از عناوینی است به مناسبت در بابهايى نظير طهارت و ارث مطرح می شود.


تعریف حاشیه

[ویرایش]

به كناره و طرف چيزى يا كسى، حاشيه گویند.

احکام حاشیه

[ویرایش]

بنابر قول به نجاست آب چاه با ملاقات نجاست، با کشیدن آب چاه به مقدار مقرّر، حواشى آن نيز به تبع پاک مى‌شود.
كف پا و نيز ته کفش با راه رفتن روى زمین پاک مى‌شود. همچنين كناره آن، كه به طور معمول در حال راه رفتن با زمین تماس پيدا مى‌كند.
[۳] العروة الوثقى‌، ج۱،ص۲۴۷.
وضو گرفتن براى دست زدن به حاشيه قرآن مستحب است.
[۴] العروة الوثقى‌، ج۱،ص۳۴۵.
مسّ حاشيه قرآن براى جنب
[۵] العروة الوثقى‌، ج۱،ص ۴۹۲.
و حائض
[۶] العروة الوثقى‌، ج۱،ص۵۸۷.
كراهت دارد.
نوشتن نام میت و پدر او با شهادت به توحید و رسالت پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله و امامت امامان عليهم السّلام و اقرار به حق بودن قیامت، ثواب و عقاب، در حاشيه قطعات واجب و مستحب کفن، مستحب است.
[۷] العروة الوثقى‌، ج۱،ص ۷۶.
در مسئله ارث، نَسَب به دو قسم عمود و حاشيه تقسيم شده است. حاشيه نسب به غير پدر، مادر و فرزند اطلاق مى‌ شود

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۱،ص ۱۹۹    .
۲. جواهر الکلام، ج۱، ص۲۷۷.    
۳. العروة الوثقى‌، ج۱،ص۲۴۷.
۴. العروة الوثقى‌، ج۱،ص۳۴۵.
۵. العروة الوثقى‌، ج۱،ص ۴۹۲.
۶. العروة الوثقى‌، ج۱،ص۵۸۷.
۷. العروة الوثقى‌، ج۱،ص ۷۶.
۸. بلغة الفقیه، ج۴،ص ۱۷۹- ۱۸۰.    منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص ۱۹۶.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه
جعبه ابزار