حافظ اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحافظ اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابراهیم بن محمد حافظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان
ابن اورمه ابراهیم بن اورمه حافظ اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری
حافظ ابوالحسین اصفهانی، از محدّثین اصفهان
حافظ ابوالشیخ اصفهانی ابومحمد بن عبداللّه، از بزرگان محدّثین و مورخین اصفهان
حافظ ابوعبداللّه طبری اصفهانی، از اکابر فقهاء و محدّثین عامّه در قرن پنجم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار