حبوبی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبوبی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

سید محمدسعید حبوبی، حَبّوبی، محمدسعید، مشهور به حَبّوبی کبیر، فقیه و شاعر امامی و یکی از رهبران جهاد عراق با انگلیسی‌ها
حسن بن حارث خوارزمی‌حبوبی، حُبوبی، ابوعلی حسن‌بن حارث خوارزمی، ریاضی‌دان، فقیه و قاضی ایرانی فعال در نیمه دوم سده چهارم
سیدعلی حبوبی، در ۱۲۹۶ در نجف به‌ دنیا آمده و خطیب و شاعر معروف و یکی از بزرگان خاندان حبوبی در نجف
سیدمحمود حبوبی، شاعری بزرگ و وطن‌دوست و یکی از بزرگان خاندان حبوبی در نجف و حقوقدان و شاعر
سیدعبدالغنی حبوبی، از خاندان حبوبی از خانواده‌های معروف نجف برادر سیدمحمود حبوبی مؤلف کتاب دیمقراطیة و سلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار