حبیب‌الله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبیب‌الله ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ملا حبیب الله شریف کاشانی، یکی از علما و مراجع بزرگ شیعی
ملاحبیب‌الله باغنوی شیرازی، از علمای ایرانی در قرن دهم هجری و متبحّر در علوم عقلی
میرزا حبیب الله رشتی، از بزرگ‌ترین فقهای جهان تشیع و یگانه‌ی دوران خود
حبیب‌الله ثابت پارسال، سرمایه‌دار و بازرگان بهائی و مؤسس تلویزیون ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار