حبیب‌اللّه بن فضل‌اللّه آذری‌پور اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبیب‌اللّه بن فضل‌اللّه آذری‌پور اصفهانی، شاعر ادیب معاصر متخلّص به «آذر» در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

حبیب‌اللَّه آذری‌پور اصفهانی بن فضل‌اللَّه شاعر ادیب معاصر متخلّص به «آذر» در سال ۱۲۹۸ش در اصفهان متولّد شده و پس از کمی تحصیل به کسب و کار پرداخت و در کفاشی مشغول به کار شد. مجموعه‌ای از اشعار او با نام «شراره‌های آذر» در سال ۱۳۳۵ش به چاپ رسیده است.
این شعر از اوست:
مژده‌ام باد صبا از گل و نسرین می‌داد ••••• خبر از لعل لب و بوسه شیرین می‌داد
آسمان فخر نمود و به زمین مژده بداد ••••• که نگارم به سر گیسوی خود چین می‌داد
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصرا صفهان، ص۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصرا صفهان، ص۸.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۳۱.    


جعبه ابزار