حجاج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حجاج ممکن است در معانی ذیل و یا اسامی ذیل به کار رفته باشد:

فقه
حج، از مهم‌ترین احکام عبادی و از فروع دین و نیز یکی از ارکان اسلام

اشخاص و اعلام
حجاج بن ارطاة، محدّث و قاضی و فقیه قرن دوم
حجاج بن بدر، از شهدای کربلا
حجاج بن بکر، مؤلف کتاب «عبرات المصطفین»
حجاج بن مسروق جعفی، از شهدای کربلا
حجاج بن عبدالله برک صریمی، از خوارج، و بنو صَریم از طایفه بنی سعدبن زید از شاخه های تَمیم
حجاج بن یوسف ثقفی، مشهورترین و ظالم‌ترین کارگزار عراق در عصر اموی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار