حجة الاسلام (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حجة الاسلام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حجة الاسلام (حج)، از اصطلاحات فقهی به معنای حج واجب شده به اصل شرع
حجة الاسلام (عنوان)، لقب خاص برخی عالمان مسلمان و از القاب عام روحانیان شیعه در دوره اخیر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار