حجیت تخییر شرعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحجیت تخییر شرعی، صحّت استناد به حکم شرعی تخییر در دوارن بین محذورین است.


تعریف

[ویرایش]

حجیت تخییر شرعی، به معنای درستی استناد به تخییر شرعی و عمل به مؤدای آن است، که لازمه آن، منجّزیت، در صورت مطابقت با واقع و معذّریت، در صورت مخالفت با واقع است.

نظر اصولیون

[ویرایش]

اصولی‌ها معتقدند در جایی که دوران بین محذورین ناشی از تعارض دو یا چند نص باشد، به تخییر شرعی عمل می‌شود و حجیت دارد.
[۳] منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۵، ص۶۵.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

اصل تخییر شرعی.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۷، ص۳۳۸.    
۲. اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۳۳.    
۳. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۵، ص۶۵.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۹۶، برگرفته از مقاله «حجیت تخییر شرعی».    


جعبه ابزار