حج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحج ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن


سوره حج، یست‌ودومین سوره قرآن کریم در ترتیب مصحف، و یکصد و سومین سوره در ترتیب نزول
آیه حج، آیه ۹۷ سوره آل عمران ، درباره وجوب حج به شرط استطاعت
آیات حج، آیات متعدد در باره حج در سوره‌های قرآن کریم

کاربردهای دیگر


حج (فقه)، از مهم‌ترین احکام عبادی و از فروع دین و نیز یکی از ارکان اسلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار