حداد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحداد ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حداد (ترک زینت در عده وفات)، به کسر حاء، از احكام خاص زنان
حداد (اجرا کننده حد)، به فتح حاء و دال و تشدید دال، به معنای اجرا کنندۀ حدّ
• ‌حسن بن احمد حداد، محدّث و عالم علم قرائت در قرن پنجم و ششم
عمر بن سلمة حدادنیشابوری، محدّث و عالم علم قرائت در قرن پنجم و ششم
حاج‌سیدهاشم موسوی‌حداد، عارف شیعی قرن چهاردهم، از سلسله عارفان متشرع عتبات عالیات در کربلا و نجف
ابوجعفر حداد، از مشایخ بزرگ صوفیه در سده ۳ق/ ۹م


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار