حدیث جید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث جید، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که حد وسط بین صحیح و حسن است.


تعریف

[ویرایش]

اندیشمندان علوم حدیث درباره تعریف این واژه گفته‌اند:
حدیث جید حدیثی است که از حجیت صحیح، پائین‌تر و از حدیث حسن بالاتر است.

مقایسه حدیث جید و صحیح

[ویرایش]

در باب مقایسه حدیث جید و حدیث صحیح، اقوال ذیل مطرح است:
۱- حدیث جید و حدیث صحیح یکی هستند زیرا در زبان عربی از صحت به «جودت» تعبیر می‌شود.
۲- بین حدیث جید و حدیث صحیح، فرق است زیرا حدیث جید، حد وسط بین حدیث صحیح و حسن لذاته است و نمی‌دانیم آیا به حد صحیح رسیده یا نه، بنابراین حدیث جید حدیثی است که از حدیث صحیح پائین‌تر و از حدیث حسن بالاتر است.

دیدگاه ترمذی

[ویرایش]

ترمذی گاهی از تعبیر «هذا حدیث حسن صحیح» عدول می‌کند و می‌گوید:
«هذا حدیث جید حسن» شاید وجه عدول باشد که حدیث جید در نزد او از حسن لذاته بالاتر است ولی هنوز در این که به مرحله صحت رسیده باشد تردید دارد، به تعبیر دیگر، حسن لذاته و صحیح لغیره است.
بنابراین حدیث جید شامل حدیث حسن و صحیح می‌شود.
از این واژه به جید، روایت جید و خبر جید نیز تعبیر می‌شود.
[۳] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۰.
[۴] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۹۴.    
۲. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۰۸.    
۳. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۰.
۴. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۱.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث جید»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۶/۲۱.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار