حدیث عالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث عالی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که تعداد وسائط سند آن نسبت به سند دیگر کمتر باشد، گفته می‌شود.


تقسیمات حدیث

[ویرایش]

احادیث از جهات گوناگون دارای تقسیمات گوناگون است. زیرا گاهی تقسیم حدیث به لحاظ متن است و گاهی به لحاظ سند.
حدیث به لحاظ قلّت و کثرت واسطه به «عالی» و «نازل» تقسیم می‌شود.

تعریف حدیث عالی

[ویرایش]

مراد از حدیث عالی حدیث متصلی است که سند آن با واسطه کمتری به معصوم (علیه‌السّلام) برسد.
برخی بدون ذکر اتصال سند گفته‌اند عالی حدیثی است که راویانش کمتر باشند.
برخی گفته‌اند: عالی حدیثی است که واسطه کمتری داشته باشد یا زمان سماع راوی‌اش متقدم باشد.
برخی گفته‌اند: عالی حدیثی است که تعداد راویان سند آن کمتر از حدیث دیگری باشد که همین متن را از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل کرده است یا حدیثی است که با کمترین واسطه نسبت به سایر احادیث از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده باشد.
بعضی گفته‌اند: عالی حدیثی است که سندش صحیح باشد و لو راویان آن زیاد باشند.
حدیث عالی را بدان جهت عالی گفته‌اند که به علت کمی واسطه احتمال خطا در آن کمتر است.
حدیث عالی دارای دو قسم است حدیث عالی نسبی و حدیث عالی مطلق.

تعبیرات دیگر

[ویرایش]

مترادفات حدیث عالی عبارتند از: خبر عالی، عالی، عالی السند، حدیث عالی السند، عالی الاسناد، روایت عالی، خبر عالی السند، روایت عالی السند، حدیث عالی الاسناد، خبر عالی الاسناد، روایت عالی الاسناد.
[۴] مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱، ص۱۸۱.
[۷] مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۶۷.
[۸] کلباسی، ابوالهدی، سماء المقال، ج۲، ص۱۶۴.
[۹] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۹.
[۱۰] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۶.
[۱۱] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۹۷.
[۱۲] علم الدرایه، ص۱۳۷.
[۱۳] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۷۶.
[۱۵] برقی، ابوجعفر، کتاب الرجال (رجال برقی)، ص۵۰.
[۱۶] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۶۰.
[۱۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۷۸.    
۲. شهیدثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۱۱۲.    
۳. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۱۲۶.    
۴. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱، ص۱۸۱.
۵. صنعانی، محمد بن اسماعیل، توضیح الافکار، ج۲، ص۳۹۵.    
۶. طریحی، فخرالدین، جامع المقال، ص۴.    
۷. مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۶۷.
۸. کلباسی، ابوالهدی، سماء المقال، ج۲، ص۱۶۴.
۹. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۹.
۱۰. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۵۶.
۱۱. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۹۷.
۱۲. علم الدرایه، ص۱۳۷.
۱۳. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۷۶.
۱۴. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۲۷.    
۱۵. برقی، ابوجعفر، کتاب الرجال (رجال برقی)، ص۵۰.
۱۶. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۶۰.
۱۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۳۳.
۱۸. حاکم نیشابوری، محمد بن عبدالله، معرفة علوم الحدیث، ص۵.    
۱۹. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۴۳.    
۲۰. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۲۰۷.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث عالی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث | خبر واحد
جعبه ابزار