حدیث عزیز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث عزیز، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که در هر طبقه کمتر از دو نفر آن را نقل نکرده باشند، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث دارای تقسیماتی است که به لحاظ‌های گوناگون صورت گرفته است.
بعضی از اقسام حدیث مشترک بین صحیح، حسن و ضعیف بوده و «حدیث عزیز» از آن جمله است.

تعریف حدیث عزیز

[ویرایش]

تعبیرات متعددی در تعریف حدیث عزیز داریم که محتوای آنها یکی از دو تعریف ذیل است:
۱- حدیث عزیز حدیثی است که کمتر از دو نفر آن را در هر طبقه نقل نکرده باشند.
۲- حدیث عزیز حدیثی است که دو یا سه نفر از جمع‌کنندگان حدیث آن را نقل کرده باشند و لو این که در یک طبقه باشد.
به خاطر کمیابی روایتی با این شرایط و یا به خاطر قوی‌بودن روایت و نقل آن از طرق دیگر به آن عزیز گفته‌اند.
مترادف حدیث عزیز روایت عزیز، خبر عزیز و عزیز است.
[۵] مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۴۹.
[۶] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۱.
[۸] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۱۷-۱۷۲.
[۹] فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۱۰، ص۵۴-۵۵.
[۱۰] فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۱۰، ص۶۸-۶۹.
[۱۲] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۷۲.
[۱۴] صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ص۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۳۸.    
۲. شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۷۰.    
۳. میرداماد، سیدمحمدباقر، الرواشح السماویة فی شرح الاحادیث الامامیه، ص۲۰۲.    
۴. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۲، ص۶۳۳.    
۵. مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۴۹.
۶. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۲۱.
۷. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۵۰.    
۸. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۱۷-۱۷۲.
۹. فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۱۰، ص۵۴-۵۵.
۱۰. فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث، ج۱۰، ص۶۸-۶۹.
۱۱. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۲۵.    
۱۲. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۷۲.
۱۳. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۳۴.    
۱۴. صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، ص۱۴.
۱۵. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۱۶۴.    
۱۶. عاملی، محمد بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۱۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث عزیز»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۲.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | حدیث | خبرواحد
جعبه ابزار