حدیث غیر متظافر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث غیر متظافر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از اقسام حدیث غیر متواتر می‌باشد.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

حدیث دارای تقسیماتی است که لحاظ‌های گوناگون در این تقسیمات نقش دارد.
یکی از تقسیمات حدیث تقسیم آن به متواتر و غیر متواتر است.

اقسام حدیث غیر متواتر

[ویرایش]

غیر متواتر نیز دو قسم است:
۱- حدیث متظافر ۲- حدیث غیر متظافر.

تعریف غیر متظافر

[ویرایش]

حدیث غیر متظافر نیز دو قسم است:
۱- خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه ۲- خبر واحد غیر محفوف به قرینه قطعیه هر کدام جداگانه بیان شده است.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های حدیث غیر متظافر عبارتند از: خبر غیر متظافر، روایت غیر متظافر، غیر متظافر.
[۱] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۳.
[۲] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۵۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۳.
۲. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۵۴.


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث غیر متظافر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۶.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | خبر واحد
جعبه ابزار