حدیث قوی اعلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث قوی اعلی، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که اتّصاف راویانش به قوّت، به علم یا شهادت دو عادل ثابت شود، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

قوی اعلی، حدیثی است که اتصاف همه یا برخی از راویانش به قوت با علم و یا به شهادت دو نفر عادل اثبات شده باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروجردی، سیدعلی، طرائف المقال، ج۲، ص۲۴۹.    
۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۷۱.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث قوی اعلی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۳.    


جعبه ابزار