حدیث قوی کالصحیح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث قوی کالصحیح، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث منقول توسط راویان امامی که بعضی از آنان در حد حسن مدح نشده لکن بعد از راوی ثقه یا اصحاب اجماع باشد، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

قوی کالصحیح حدیثی است که همه راویان سلسله سند آن امامی باشند ولی برخی از آنان مدح یا ذم نشده باشند یا مدحی پائین تر از مرتبه حسن شده باشند اما پس از راویان ثقه یا پس از اصحاب اجماع (که درباره آنها گفته شده اجمعت العصابة علی تصحیح ما یصح عنه) واقع شده باشند.
فاضل استرآبادی در لب اللباب، الفاظ درایه‌ای منحصر به فردی دارد که برخی از آنها در کلمات فقهاء متاخر نیز استعمال شده از آن جمله «قوی کالصحیح» است.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مترادف‌های حدیث قوی کالصحیح عبارتند از:
خبر قوی کالصحیح، روایت قوی کالصحیح، قوی کالصحیح
[۱] علم الدرایه، ص۱۵۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. علم الدرایه، ص۱۵۹.
۲. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۱۷۶.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث قوی کالصحیح»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۲.    


جعبه ابزار