حدیث مبین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث مبین، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که متن آن دارای مدلول واضع و روشن باشد، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از اقسام حدیث به اعتبار متن آن حدیث مبین است.
حدیث مبین حدیثی است که الفاظ متن آن دلالت واضحی بر معنای مقصود داشته باشد و نیاز به بیان نداشته باشد. یا همراه بیان باشد.
از این رو مبین یا مبین فی نفسه است یا ما لحقه البیان است.
از این اصطلاح به خبر مبین روایت مبین و مبین نیز تعبیر می‌شود.
[۳] مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۷۵.
[۴] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۶.
[۵] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۶۰.
[۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۹۷.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۲۲۰.    
۳. مدیرشانه‌چی، کاظم، درایة الحدیث، ص۷۵.
۴. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۶.
۵. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۶۰.
۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۳۱۸.
۷. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۳۱۸.    
۸. عاملی، محمد بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۹۰.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مبین»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۵.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار